Strona główna · Poradnik · Żywienie

Żywienie16.11.2005. 16:16

Nieuchronne niedożywienie?

Niedożywienie jest częstym powikłanii chorób przewlekłych. U chorych na mukowiscydozę (CF) prowadzić może do zaburzenia rozwoju fizycznego oraz skrócenia czasu przeżycia. W artykule podkreślono znaczenie niedożywienia dla przebiegu choroby. Podano definicję niedożywienia w CF, a także zaprezentowano najnowsze dane dotyczące rozwoju fizycznego chorych na CF. Przedstawiono najistotniejsze czynniki prowadzące do wystąpienia niedożywienia. Szczególny nacisk położono na sytuacje kliniczne stwarzające największe ryzyko.

Żywienie16.11.2005. 16:15

Żywienie dzieci z mukowiscydozą

Dieta wysokoenergetyczna i bogatobiałkowa, suplementacja, witamin i odpowiednia podaż preparatów enzymów trzustkowych to podstawowe elementy leczenia mukowiscydozy.

Zapotrzebowanie na energię u dzieci chorych na mukowiscydozę jest bardzo różne - zależy przede wszystkim od stanu układu oddechowego i wydolności trzustki: im częściej występują zapalenia płuc i im bardziej nasilone są objawy upośledzonego trawienia i wchłaniania - tym wyższe zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze. Jest to konieczne dla zrównoważenia strat składników odżywczych (przede wszystkim tłuszczu i białka) z kałem oraz do zgromadzenia "rezerw energetycznych" w organizmie (w postaci tkanki tłuszczowej), która będzie wykorzystywana w okresach gorszego apetytu związanego z infekcjami układu oddechowego.