Strona główna · Poradnik · Streszczenia badań

Streszczenia badań16.11.2005. 16:11

Przewlekłe stosowanie tobramycyny

Wprowadzenie: W badaniach klinicznych wykazano związek pomiędzy liczbą epizodów zaostrzeń mukowiscydozy związanych z zakażeniami dróg oddechowych, postępującym niszczeniem tkanki płucnej a ryzykiem zgonu chorych na mukowiscydozę. Najistotniejszym patogenem odpowiedzialnym za zakażenia układu oddechowego u tych chorych jest Pseudomonas aeruginosa; 70% chorych w wieku 17 lat jest już skolonizowanych przez P. aeruginosa. W ostatnich latach podjęto próby profilaktycznego stosowania u chorych na mukowiscydozę antybiotyków w inhalacji w celu ograniczenia kolonizacji i zakażeń wywołanych przez Pseudomonas, mało jest jednak wiarygodnych danych o skuteczności i bezpieczeństwie tej metody stosowanej przewlekle.

Streszczenia badań16.11.2005. 16:10

Stosowanie dornazy alfa u dzieci

Wprowadzenie: U dzieci chorych na mukowiscydozę kolejne epizody zaostrzenia choroby powodują nasilanie zmian anatomicznych i czynnościowych w układzie oddechowym i rozwój przewlekłej niewydolności oddechowej w wieku dorosłym. Wczesne intensywne leczenie mające na celu ograniczenie występowania zaostrzeń może zatem zmniejszyć tempo progresji choroby. Wyniki badań wskazują, że dornaza a jest skutecznym lekiem stosowanym w zaostrzeniach choroby (p. także Med. Prakt. Ped. 6/2001, s. 107 - przyp. red.), brak jednak wiarygodnych danych, czy przewlekłe podawanie tego leku zmniejsza częstość występowania zaostrzeń.