Strona główna · Poradnik · Leczenie · Dawkowanie leków

Dawkowanie leków

Ważniejsze leki stosowane w mukowiscydozie

Ważniejsze leki wziewne

Nazwa preparatu Dawka jednorazowa Liczba dawek na dzień
MUCOSOLVAN
- ambroksol; 0,75% roztwór; 1 ml = 7,5 mg
1-2 ml po rozpuszczeniu w 0,9% NaCl 2-3
MISTABRON
- mesna; 20% roztwór, ampułki po 3 ml
5-10% roztwór po rozpuszczeniu w równej lub dwukrotnie większej objętości 0,9% NaCl 2-3
MUKOMYST
- 20% roztwór; ampułki po 5 ml
5-10% roztwór po rozpuszczeniu w równej lub dwukrotnie większej objętości 0,9% NaCl 2-3
PULMOZYME
- ampułki po 2,5 mg w 2,5 ml
1 ampułka, bez rozcieńczania tylko inhalatory dyszowe 1
ATROVENT
- bromek ipratropium 0,025% roztwór; 10 kropli = 0,25 mg
do 14 r.ż. 0,1-0,25 mg
>14 r.ż. 0,1-0,5 mg
3-4
ATROVENT
- bromek ipratropium aerozol dozowany; 1 dawka 0,02 mg
1-2 wdechy 3-4
BERODUAL
- roztwór; 1 ml = 0,5 mg fenoterolu i 0,25 mg bromku ipratropium
0,5-1,0 ml 4
BERODUAL
- aerozol; 1 dawka 0,02 bromku ipratropium i 0,05 mg fenoterolu
1-2 wdechy 3
BEROTEC
- fenoterol; aerozol dozowany; 1 dawka 0,2 mg
1-2 wdechy 3-4
SALBUTAMOL- aerozol dozowany; 1 dawka 0,1 mg 1-2 wdechy 3-4

Antybiotyki stosowane dożylnie
w leczeniu zaostrzeń oskrzelowo-płucnych

Antybiotyk Dawka dobowa na kg masy ciała [mg] Liczba dawek na dobę Aktywność przeciwbakteryjna
gentamycyna, tobramycyna, netilmycyna 10-20 1-3 P.a., S.a., H.i.
amikacyna 25-30 1-3 P.a., S.a., H.i.
azlocylina, mezlocylina, piperacylina 500-600 4-6 P.a., H.i.
karbenicylina, tikarcylina 400-750 4-6 P.a., H.i., S.a.
tikarcylina +klawulanian 400-750 4-6 P.a., H.i., S.a.
ampicylina +sulbaktam 150 4 S.a., H.i.
amoksycylina +klawulanian 150 4 S.a., H.i.
ceftazydym 200-300 3-4 P.a., P.c., H.i.
cefsulodyna 200-250 3-4 P.a., H.i.
cefuroksym 150-200 3 S.a.. H.i.
imipenem / cilastatyna 50-100 4 P.a., S.a., H.i.
ciprofloksacyna 10-25 4 P.a., S.a., H.i.
aztreonam 150-200 4 P.a., H.i.
chloramfenikol 40-60 4 P.c., H.i.
klindamycyna 40-80 3-4 S.a.
wankomycyna 30-40 2 S.a.
kotrimoksazol 80-120 304 P.c., S.a., H.i., P.a.

P.a. - Pseudomonas aeruginosa,
P.c. - Pseudomonas cepacia,
S.a. - Staphylococcus aureus,
H.i. - Haemophilus influenzae

Antybiotyki stosowane w leczeniu doustnyum
zaostrzeń oskrzelowo-płucnych

Antybiotyk Dawka dobowa na kg masy ciała [mg] Liczba dawek na dobę Aktywność przeciwbakteryjna
amoksycylina 50-100 3 S.a., H.i.
amoksycylina +klawulanin 50-100 3 S.a., H.i.
kloksacylina 50-100 4 S.a.
cefuroksym 25-50 2 S.a., H.i.
cefaklor 25-50 3 S.a., H.i.
ciprofloksacyna 20-40 2-3 P.a., S.a., H.i.
kotrimoksazol 80-120 2 P.c., S.a., H.i., P.a.
klindamycyna 20-30 4 S.a.
erytromycyna 25-50 4 S.a.
doksycylina 2-5 4 H.i., P.c.
chloramfenikol 50-100 4 P.c., H.i., S.a.
rifampicyna 15 2 P.c., S.a., H.i.

P.a. - Pseudomonas aeruginosa,
P.c. - Pseudomonas cepacia,
S.a. - Staphylococcus aureus,
H.i. - Haemophilus influenzae

Antybiotyki podawane w nebulizacji

Antybiotyk Dawka jednorazowa (2) Liczba dawek na dobę Aktywność przeciwbakteryjna
gentamycyna 40-160 mg 2-4 P.a., S.a., H.i.
tobramycyna 80-600 mg 1-4 P.a., S.a.. H.i
kolistyna 0,5-2,0 mln j. 2-3 P.a., H.i.
ceftazydym(1) 1000 mg 1-2 P.a., S.a., H.i.
karbenicylina(1) 1000 1-2 P.a., H.i.

P.a. - Pseudomonas aeruginosa,
P.c. - Pseudomonas cepacia,
S.a. - Staphylococcus aureus,
H.i. - Haemophilus influenzae

(1) inaktywacja przy jednoczesnym stosowaniu z aminoglikozydami
(2) rozpuścić w 4-5 cm 3 i inhalować przez 15 minut

Opublikowano: 15.01.2006. 22:11