Strona główna · Poradnik · Fizjoterapia

Fizjoterapia28.10.2008. 12:41

Kamizelka oscylacyjna VEST

System oczyszczania dróg oddechowych - kamizelka oscylacyjna The Vest. Jest to unikalny system wspomagający aktywację wydzieliny płucnej poprzez wysokiej częstotliwości oscylację ściany klatki piersiowej.

Fizjoterapia15.11.2005. 01:35

Wałeczek physio roll

Brak odpowiedniego sprzętu jest częstym wytłumaczeniem i wymówką przed wykonywaniem ćwiczeń gimnastycznych, a przecież powinny one być, obok inhalacji i drenażu, integralną częścią codziennej fizjoterapii w mukowiscydozie. Okazją do poprawy tego stanu rzeczy jest zastosowanie w codziennej gimnastyce oddechowej prostego przyrządu jakim jest "physio-roll".

Fizjoterapia14.11.2005. 21:37

Maska PEP

W chwili obecnej w Europie funkcjonuje wiele metod drenażowych, które zalecane są przez Międzynarodową Grupę Fizjoterapeutów zajmujących się mukowiscydozą. Do jednej z nich należy maska PEP (positive expiratory pressure), czyli technika dodatniego ciśnienia wydechowego.
Fizjoterapia14.11.2005. 14:03

Długofalowy model postępowania

Fizjoterapia powinna być stosowana codziennie nawet u chorych, którzy nie wykazują objawów ze strony układu oddechowego. Powinna być kontynuowana przez całe życie pacjenta i traktowana jako obowiązkowy zabieg higieniczny mający wpływ nie tylko na jego stan zdrowia, ale również na kształtowanie odpowiednich postaw zdrowotnych.

Fizjoterapia14.11.2005. 13:50

Gimnastyka oddechowa

Najistotniejszym zadaniem fizjoterapii w mukowiscydozie powinno być oczyszczanie oskrzeli z nadmiaru zalegającej, gęstej i często trudnej do usunięcia wydzieliny. Wśród wielu technik fizjoterapeutycznych poprawiających drożność oskrzeli wymienia się odpowiednie ćwiczenia oddechowe.
Fizjoterapia14.11.2005. 13:37

Acapella

Nowoczesne uniwersalne urządzenie do rehabilitacji układu oddechowego wspomagające farmakoterapie w zakresie higieny oskrzeli. Ułatwia ewakuacje wydzieliny przy przewlekłych schorzeniach układu oddechowego
Fizjoterapia14.11.2005. 13:35

Drenaż autogeniczny

Drenaż autogeniczny polega na określonym sposobie oddychania, którego celem jest przesunięcie wydzieliny z małych oskrzeli do oskrzela głównego przez wydychane powietrze.